16 okt

Robert + Clara i Oslo: 28. oktober 2017

Robert + Clara = sant. Festivalen Oslo Early, 28. oktober

På et Erard-flygel fra 1853 skal jeg endelig spille Schumanns stort anlagte sonate i fiss-moll, op. 11, lørdag 28. oktober. Framføringer av Schumanns klaversonater på historisk klaver er særs sjelden, og har sannsynligvis aldri skjedd i Norge før. Du kan heller ikke finne en innspilling av noe slikt, faktisk – konsert er eneste mulighet!! En hel konsert med kun én utøver er ikke så vanlig nå lenger, men nesten alle de store 1800-tallskomponistene skrev jo så mye fantastisk klavermusikk at det er for trist å ikke framføre den…

I 1853 var flyglene fortsatt rettstrenget, dvs. at basstrengene ikke krysser over strengene i midtregisteret. Jerninnrammingen er ennå ikke total, og strengespennet mindre enn i et moderne flygel. Dessuten er hamrene dekket av både lær og filt, men er lettere enn moderne hamre. Alt dette resulterer i en slank, tydelig, klar og varm klang som kler Schumanns tette klaversatser.

Sonaten i fiss-moll er tilegnet unge Clara Wieck, som i verket gjenkjente fragmenter av sitt eget ‘Scene fantastique’. Både dette, og hennes dramatiske Scherzo, op. 10, var skrevet med Robert i tankene. De sterke følelsene som utviklet seg, satte avtrykk i tusenvis av brev og tusenvis av noter. Men de romantiske stemningene er ikke uten skarpe dissonanser: Farens motstand mot forholdet. Kritikernes skepsis mot en kvinne som skaper og komponist. Roberts mange kamper om anerkjennelse på mange plan. Brevene og musikken uttrykker det samme: håp, smerte, nærhet, adskillelse, fortvilelse og gryende kjærlighet. Følelser vi alle har kjent på – er det derfor musikken oppleves så ekte? Jeg skal innrømme en ting: Først fant jeg frem brevene mellom Robert og Clara fordi jeg tenkte at publikum ville sette pris på dem. Antagelig tenkte jeg at jeg selv forsto alt ut fra musikken… Men nå leser jeg brevene like mye for meg selv. De drar meg inn i historien og følelsene på en enda dypere måte, i samklang med musikken. Det er ikke bare musikkhistorie, det er noens livshistorie, hverdagshistorie og kjærlighetshistorie!

Musikken som var så moderne en gang, er det ikke lenger. Men følelsene er de samme. Når vi innser det, forsvinner tiden. Musikken skaper. Igjen og igjen. Her og nå. For dem som lytter med hjertet. Og våger å la seg berøre.

Våger du?
Dette er en konsert for romantikere. For dem som ønsker å tro på kjærligheten. For dem som vil ta del i en indre forestillingsverden, hvor ens eget sinn skaper bilder og inntrykk til musikken. For dem som vil kjenne hva som skjer når hele publikum opplever dette sammen.

Sammen med en ensom pianist fremst i salen.

***

Jeg benytter samtidig anledningen til å takke Oslo Early for å inkluderer romantikken – i begge betydninger – i årets program!

Lørdag 28. oktober kl 17.00 i Nynorskens hus (Teatersalen, Hotel Bondeheimen). Billetter og programinfo her: https://osloearly.ticketco.no/e/osloearly__christina_kobb__klaver_robert__clara__sant/

Framføres også i Pianosalongen, Bjørnstadv. 3, FILTVET, søndag 22. oktober kl 14 og kl 18. Se Pianosalongen.no.